Příjemci dotací z EU

V této sekci naleznete abecední seznam příjemců dotací z Evropské unie. Databáze umožňuje vyhledávání dle jména příjemců dotační podpory u všech operačních programů v programovém období 2007–2013.

26 826

754 482 459 497

28 125 045

příjemců

celková alokovaná částka

průměrná výše podpory

Podpořené projekty

V této sekci naleznete abecední seznam projektů podpořených z Evropské unie. Databáze umožňuje vyhledávání dle jména podpořených projektů u všech operačních programů v programovém období 2007–2013.

69 425

754 482 459 497

10 867 590

projektů

celková alokovaná částka

průměrná výše jedné dotace

Vítejte na portálu FondyEU.eu

Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o příjemcích podpory a jejich projektech, které získaly finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.

Server Fondyeu.eu umožňuje jednoduché vyhledávání a propojování detailních informací týkajících se jednotlivých příjemců dotací EU, s nimi spojených projektů, veřejných zakázek, vizualizovaných ekonomických a personálních vazeb i spojení s osobami činnými v politické sféře. Díky internetové aplikace fondyeu.eu tak je poprvé možné jednoduše vyhledat konexe mezi příjemci dotací, veřejnými zakázkami a politiky, kteří figurovali ve spojení s některými příjemci dotací.

Věříme, že tato aplikace pomůže poukázat na mnohé případy kontroverzních dotací a do budoucna bude působit jako účinný preventivní nástroj proti množícím se případům klientelismu, střetů zájmů, korupce a souvisejícího poškozování finančních zájmů České republiky i Evropské unie při rozdělování podpory ze strukturálních fondů EU.

Více informací o projektu, jeho metodice a zdrojích datových podkladů naleznete zde.

"Aplikace byla oceněna prvním místem v Soutěži Společně otevíráme data (v kategorií pro veřejnost), pořádané Fondem Otakara Motejla. Děkujeme!"

Tento projekt podporují

Nadační fond pro korupci Fond Otakara Motejla
Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs.

Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partneři

  • Budování státu
  • Všechny zakázky
  • Firemný register
  • Kurzy.cz
  • Transparency
  • Náš Stát
  • CreditCheck