O projektu

Projekt Fondyeu.eu si klade za cíl zvýšení transparentnosti informací o příjemcích dotací a jejich projektech, které získaly finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.


Základní údaje o projektu

Odkud pocházejí informace zveřejněné na webu Fondyeu.eu?

 1. Ze seznamu příjemců všech operačních programů v programovém období let 2007–2013. Ten lze nalézt ve veřejné databázi spravované Ministerstvem pro místní rozvoj.
 2. Z databáze veřejných zakázek webových stránek Vsechnyzakazky.cz. Tento web vychází z veřejných datových podkladů ze serverů isvzus.cz a zakazky.praha.eu (provozovaná občanským sdružením Oživení a Centrem aplikované ekonomie).
 3. Vizualizace ekonomických vztahů vychází z dat obchodního rejstříku ČR. Pro projekt Fondyeu.eu je databáze přebírána online z webových stránek kurzy.cz. a následná vizualizace je realizována týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o.
 4. Ze strukturovaných životopisných profilů politiků, bývalých politiků a manažerů politiky prezentovaných na serveru Nasipolitici.cz. Tyto webové stránky provozuje občanské sdružení Naši politici o.s.

Jak aktuální jsou zveřejňované informace?

Projekt Fondyeu.eu pracuje vždy s nejaktuálnějšími podklady, které má danou chvíli k dispozici. Databázi budeme pravidelně doplňovat s přibližně měsíční periodicitou, v závislosti na aktualizaci dat poskytovaných veřejnosti Ministerstvem pro místní rozvoj.

Na webu tak můžete nalézt data o veřejných zakázkách od počátku roku 2007 až po současnost.

Máte zájem o obsah našeho webu?

Rádi Vám poskytneme jakékoli informace z databáze Fondyeu.eu. Pouze si však vyhrazujeme právo být o takovém kroku informováni. Bez našeho souhlasu proto prosím obsah webu nepřebírejte. Kontakt naleznete na spodní liště stránky.

Chybí Vám něco na našem webu?

Neváhejte se na nás obrátit. Jakékoli podněty, doplnění dat a další kroky vedoucí ke zvýšení kvality vítáme, stejně tak budeme rádi za upozornění na případné chyby. Kontakt naleznete na spodní liště stránky.


Projekt finančně podpořily

Nadační fond proti korupci - Korupce je speciální případ krádeže. Základní vizí NFPK je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

Nadace Open Society Institute (Budapešť) - Nadace OSI spolupracuje celosvětově s vládami, byznysem i neziskovými organizacemi na zvýšení transparentnosti, efektivity veřejné správy a posílení principů vlády práva.


Další informační zdroje projektu

Strukturální fondy na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a jednotlivé operační programy let 2007–2013.

Mapa projektů, jež poskytuje snadno a rychle přehled o projektech spolufinancovaných z evropských fondů v České republice. Stránky vznikly za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR a ze zdrojů MMR ČR.

Regionální informační servis (RIS) spravovaný Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj.

Finanční transparentní systém Evropské komise, který umožňuje vyhledávání příjemců evropských dotací.

Další informační zdroje a kontaktní místa pro oznamovatele korupce, tzv. whistleblowery

OLAF, nezávislý vyšetřovací orgán Evropské komise pro kontrolu prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie.

Evropský účetní dvůr, který provádí audity, jejichž prostřednictvím posuzuje příjmy a výdaje finančních prostředků Evropské unie. Zkoumá, zda finanční operace byly řádně vykázány a zveřejněny, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné.

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, jenž se již přes deset let věnuje prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem trestné činnosti z oblasti hospodářské, finanční a korupce.

Odbor Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR, který plní roli auditního orgánu prostředků pomoci Evropské unie poskytnuté ČR v rámci strukturálních fondů, FS/CF a EFF.

Nadační fond proti korupci, jehož základní vizí je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

Transparency International Česká republika, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

Bezkorupce, projekt občanského sdružení Oživení, zabývající se konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě, kontrolou majetkových přiznání, veřejných zakázek a dalších.


Další související projekty – monitoring střetu zájmů a netransparentních výdajů veřejných prostředků

www.nasipolitici.cz - přední databáze politiků a tzv. manažerů politiky v ČR (data, výpisy z registrů, svodky médií)

www.budovanistatu.cz - výdaje státního a dalších veřejných rozpočtů (data, analýzy)

obchod s bídou - co mají společného sociálně vyloučené lokality, volební manipulace a manipulování veřejných zakázek? Projekt věnovaný komplexnímu a velmi aktuálnímu problému veřejných financí, zneužívání veřejných funkcí a sociální otázky řady regionů. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Tento projekt podporují

Nadační fond pro korupci Fond Otakara Motejla
Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs.

Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partneři

 • Budování státu
 • Všechny zakázky
 • Firemný register
 • Kurzy.cz
 • Transparency
 • Náš Stát
 • CreditCheck